SOU 2008:20 Patentskydd för biotekniska uppfinningar - 9789138229262 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:20 Patentskydd för biotekniska uppfinningar
   
 
Titel:SOU 2008:20 Patentskydd för biotekniska uppfinningar
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:70.
Utgivningsår:2008
Omfång:633 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229262
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:20
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I betänkandet redovisas effekterna av patent på det biotekniska området för hälso- och sjukvården samt forskningen. Biotekniken befinner sig i ett expansivt skede och spelar i dag en viktig roll för en rad industrigrenar, inte minst läkemedelsindustrin. Patentsystemet är härvid av central betydelse dels för möjligheterna att skydda biotekniska uppfinningar från otillbörligt utnyttjande, dels som incitament för ny och fortsatt bioteknisk forskning som kommer samhället till nytta, till exempel i form av nya eller förbättrade läkemedel.
 
  © 2017 Jure AB