Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - 9789185999125 - Jure bokhandel

 

 
 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
– individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)
   
 
Titel:Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)
Utgivningsår:2008
Omfång:290 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9789185999125
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för handläggning av ärenden och dokumentation av socialtjänstens insatser för enskilda. Målet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB