SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet - 9138211548 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet
   
 
Titel:SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211548
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fartygssäkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:16
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg i enlighet med två EG-direktiv. Därigenom kan ett fartyg förbjudas att lämna svensk hamn tills rättelse skett och betalning för myndighetstillsynen erlagts. Vidare kan bristfälliga fartyg förbjudas att anlöpa svenska hamnar. Vidare föreslås att särskilda bestämmelser införs för ro-ro-fartyg och höghastighetsfartyg.
 
  © 2017 Jure AB