Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering - 200708095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
   
 
Titel:Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
Anmärkning:Se även SOU 2006:22 och Ds 2007:10.
Utgivningsår:2008
Omfång:767 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:95
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag till riksdagen. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudets omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än idag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya diskrimineringsombudsmannen.
 
  © 2017 Jure AB