Prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte - 200708074 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
   
 
Titel:Prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
Anmärkning:Se även SOU 2006:93.
Utgivningsår:2008
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:74
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB