Prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder - 200708087 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder
   
 
Titel:Prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder
Anmärkning:Se även SOU 2006:4.
Utgivningsår:2008
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB