SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 - 9138211580 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975
– historisk belysning, kartläggning, intervjuer
   
 
Titel:SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 – historisk belysning, kartläggning, intervjuer
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:355 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211580
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1997 års steriliseringsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:20
Ämnesord:Övrigt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I betänkandet diskuteras bl.a. det juridiska ansvaret i relation till steriliseringslagarnas tillämpning hos i första hand riksdag och regering, myndigheter (medicinalstyrelsen) samt olika yrkesgrupper. Utredningen finner det anmärkningsvärt att riksdag och regering inte tog något synligt intryck av den kritik som JO framförde så tidigt som år 1947 angående praxis med sterilisering som villkor för utskrivning från anstalter. Vidare kritiseras dåvarande medicinalstyrelsens hantering och diskuterar avslutningsvis frågan om hur man kan förebygga och undvika en upprepning av de missgrepp som steriliseringslagstiftningen och dess tillämpning ledde till.
 
  © 2017 Jure AB