SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa - 9138211610 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa
– i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling
   
 
Titel:SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling
Anmärkning:Slutbetänkande. Se prop. 2001/02:14.
Utgivningsår:2000
Omfång:366 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211610
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elevvårdsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:19
Ämnesord:Övrigt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att specialistutbildning utarbetas för leg. sjuksköterska i hälsoarbete för barn 6-18 år i skolan och att vidareutbildning utarbetas för socionomer i socialt och kurativt arbete i skolan. Utredaren föreslår också en försöksverksamhet med ny organisation av socialmedicinskt hälsoarbete för barn och ungdomar 0-18 år.
 
  © 2017 Jure AB