Prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet - 200708088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet
Anmärkning:Se även SOU 2007:62.
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB