SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete - 9138211572 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
   
 
Titel:SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211572
Kommitte:Utredningen om bidrag till kvinnoorganisationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:18
Ämnesord:Övrigt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår ett bidragssystem i tre delar: ett organisationsstöd, ett verksamhetsstöd och ett projektstöd. Projektstödet skall även kunna sökas av organisationer och nätverk som vill bedriva jämställdhetsprojekt av riksintresse.
 
  © 2017 Jure AB