Prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform - 200708093 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
   
 
Titel:Prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
Anmärkning:Se även Ds 2007:50.
Utgivningsår:2008
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:93
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB