Prop. 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler - 200708096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
   
 
Titel:Prop. 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
Anmärkning:Se även Ds 2005:40.
Utgivningsår:2008
Omfång:167 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB