Prop. 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio - 200708106 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
   
 
Titel:Prop. 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
Anmärkning:Se även SOU 2007:110.
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708106
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Propositioner nr. 2007/08:106
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB