Ds 2008:22 Överförande av startprogrammen till Swedfund - 9789138229453 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:22 Överförande av startprogrammen till Swedfund
   
 
Titel:Ds 2008:22 Överförande av startprogrammen till Swedfund
Utgivningsår:2008
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229453
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om ett överförande av ansvaret för de s.k. Startprogrammen från Sida till Swedfund International AB. En del av en vidgning av Swedfunds uppgifter, vilken regeringen har aviserat i budgetpropositionen för år 2008.
 
  © 2017 Jure AB