Prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete - 200708136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
   
 
Titel:Prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
Anmärkning:Se även Ds 2008:3 och Ds 2008:4.
Utgivningsår:2008
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB