Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m. - 9138213451 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m.
   
 
Titel:Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m.
Utgivningsår:2000
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213451
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:64
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att målsägande som är i behov av uppgifter i avslutade förundersökningar och i andra avslutade brottsutredningar skall kunna få del av uppgifterna trots att de är sekretessbelagda. Uppgifterna får dock inte lämnas ut i t.ex. de fall där hot föreligger. Integritetskänsliga uppgifter i läkarintyg får ej heller lämnas ut. Det föreslås också att polisen skall kunna informera en person som lidit skada i en trafikolycka om identiteten på en annan person som varit inblandad i olyckan. Likaså skall den som gör anspråk på beslagtagen egendom kunna få besked om hos vem beslaget gjorts.
 
  © 2017 Jure AB