Ds 2008:20 Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang - 9789138229415 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:20 Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang
   
 
Titel:Ds 2008:20 Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang
Utgivningsår:2008
Omfång:99 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229415
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:20
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Detta är en översyn av lagstiftningen mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesförbudslagen) trädde i kraft den 1 juli 2005. Genom lagen infördes en möjlighet att meddela en person tillträdesförbud, dvs. förbud att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation.
 
  © 2017 Jure AB