Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - 9789138229477 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
   
 
Titel:Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Utgivningsår:2008
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229477
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:23
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag att Sverige skall tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Här görs en genomgång av konventionens 50 artiklar och hur den svenska lagstiftningen och övriga förhållanden i Sverige ställer sig till dessa.
 
  © 2017 Jure AB