Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående - 9789138229361 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående
   
 
Titel:Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229361
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att förtydliga att socialnämnden skall erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en person som har funktionshinder. Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB