Ds 2008:27 Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - 9789138229613 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:27 Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
   
 
Titel:Ds 2008:27 Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Utgivningsår:2008
Omfång:31 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229613
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändringar av de bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som rör förbundsmedlemmarnas ekonomiska bidrag till finansiell samordning. Det föreslås bl.a att förbundsmedlemmarnas andelar i finansieringen av den finansiella samordningen skall kunna bestämmas mer fritt än idag. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2008.
 
  © 2017 Jure AB