Ds 2008:29 Värdesäkring av riksnormen - 9789138229675 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:29 Värdesäkring av riksnormen
   
 
Titel:Ds 2008:29 Värdesäkring av riksnormen
Utgivningsår:2008
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229675
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet med tjänstemän från Finansdepartementet och Socialdepartementet har analyserat alternativa sätt att beräkna riksnormen för att garantera en skälig levnadsnivå med beaktande av ersättningsnivåer i andra individersättningar.
 
  © 2017 Jure AB