Ds 2008:30 Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete - 9789138229682 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:30 Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
   
 
Titel:Ds 2008:30 Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Utgivningsår:2008
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229682
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:30
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Utkastet till rambeslut innehåller bestämmelser som syftar till att förstärka skyddet för behandling av personuppgifter inom nu nämnda områden, i det vidare syftet att kunna förbättra det gränsöverskridande utbytet av information om brottsbekämpning mellan medlemsstaterna. Rambeslutet utgör ett viktigt komplement till andra instrument om polisiärt och straffrättsligt samarbete. Utkastet innehåller också bestämmelser om allmänna principer för behandlingen av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter, rättelse, radering och gallring av personuppgifter, information till den registrerade samt skadestånd och sanktioner. I stora delar motsvarar utkastet till rambeslutet innehållet i det så kallade dataskyddsdirektivet, som har genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen.
 
  © 2017 Jure AB