SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning - 9789138229767 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning
   
 
Titel:SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning
Anmärkning:Slutbetänande. Se även SOU 2006:112.
Utgivningsår:2008
Omfång:600 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229767
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Havsmiljöutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:48
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Trots en stor mängd insatser och internationella överenskommelser är miljötillståndet i de hav som omger Sverige långt ifrån acceptabelt. Nästan varje sommar kommer larmrapporter om algblomning och syrefria bottnar. Fiskbeståndens status är sämre än någonsin. Med en mycket omfattande sjöfart i Östersjön är risken för en fartygsolycka med omfattande oljeutsläpp som följd betydande.

Utredningens bedömning är att det är dags för tredje generationens miljöpolitik. Den tredje generationens miljöpolitik måste innebära en helhetssyn och en fullständig integrering av miljöfrågorna i alla politikområden, ett starkare politiskt ledarskap och i betydligt större utsträckning ett internationellt fokus. Med lång kust och stor areal hav ligger det i Sveriges intresse att tydligt driva frågorna om Östersjöns och Västerhavets miljö.

Utredningen tillsattes år 2006 för att utreda hur det svenska havsmiljöarbetet kan förbättras nationellt och i samverkan med andra länder.
 
  © 2017 Jure AB