Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt - 9789138229842 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt
   
 
Titel:Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229842
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:35
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning av avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, eftersök, regleras närmare. Förslagen föranleder ändringar i jaktlagen (1987:259) och i jaktförordningen (1987:905).
 
  © 2017 Jure AB