Ds 2008:39 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning - 9789138229934 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:39 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning
   
 
Titel:Ds 2008:39 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning
Utgivningsår:2008
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229934
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:39
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att personer med sjukersättning, som börjar arbeta med stöd av de i Ds 2008:14 föreslagna reglerna, skall ha rätt till ledighet för tillfällig vård av barn och för vård av svårt sjuk närstående, trots att dessa arbetstagare inte har rätt till tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.
 
  © 2017 Jure AB