SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet - 9789138229927 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet
– Åtgärder för ökad integration på landsbygden
   
 
Titel:SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet – Åtgärder för ökad integration på landsbygden
Utgivningsår:2008
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229927
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:56
Ämnesord:Övrigt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bland annat:
- Grön SFI, yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna
- En satsning på export med mångfald som resurs
- Ett nationellt rådgivningscentrum för etablering på landsbygden
- En satsning på småskaligt landsbygdsföretagande med särskilt fokus på utrikes födda
- En höjning av maxbeloppet på mikrolån
- Etablering av en nationell forskarskola i samarbete mellan universitet och högskolor med forskningskompetens inom området landsbygdens och de gröna näringarnas.
 
  © 2017 Jure AB