SOU 2008:59 Föreningsfostran och tävlingsfostran - 9789138229965 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:59 Föreningsfostran och tävlingsfostran
– En utvärdering av statens stöd till idrotten
   
 
Titel:SOU 2008:59 Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till idrotten
Utgivningsår:2008
Omfång:487 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229965
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Idrottsstödsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:59
Ämnesord:Övrigt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Enligt direktiven skall utvärderingen av statsstödets effekter särskilt beakta idrottens betydelse för folkhälsan och för demokratin inom idrottens föreningsliv. I fråga om folkhälsa understryks att det rådande ojämlika fördelningen av hälsa mellan människor i samhället skall belysas. Därtill skall utredningen knyta an till det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
 
  © 2017 Jure AB