Ds 2008:41 Glömda regler? - 9789138229989 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:41 Glömda regler?
– En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl.
   
 
Titel:Ds 2008:41 Glömda regler? – En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl.
Utgivningsår:2008
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229989
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas resultatet av en översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). I uppdraget har ingått att utreda om vissa av dessa bestämmelser kan upphävas eller arbetas in i annan befintlig lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB