Ds 2008:19 Sfi-bonus - 9789138229385 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:19 Sfi-bonus
– Stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
   
 
Titel:Ds 2008:19 Sfi-bonus – Stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
Utgivningsår:2008
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229385
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till utformning av en stimulansersättning till nyanlända invandrare som uppnår en viss nivå i svenskundervisningen.
 
  © 2017 Jure AB