Ds 2008:26 Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - 9789138229590 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:26 Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter
   
 
Titel:Ds 2008:26 Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter
Utgivningsår:2008
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138229590
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Utredning om det finns lämpliga alternativ till det nuvarande systemet med geografiskt avgränsade förvaltningsområden där enskilda har rätt att använda samiska, finska respektive meänkieli vid kontakter med myndigheter och domstolar.

Promemorian innehåller alternativa förslag till tidigare lämnade förslag rörande utvidgning av nuvarande förvaltningsområden för minoritetsspråk som lämnats av Utredningen om finska och sydsamiska språken.
 
  © 2017 Jure AB