Ds 2008:45 Överlåtbara fiskerättigheter - 9789138230091 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:45 Överlåtbara fiskerättigheter
   
 
Titel:Ds 2008:45 Överlåtbara fiskerättigheter
Utgivningsår:2008
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230091
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:45
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en lag om överlåtbara fiskerättigheter. Syftet med lagen är att få en struktur i den svenska fiskeflottan i det pelagiska yrkesfisket som främjar bevarandet av fiskeresurserna och ett i övrigt hållbart fiske. Pelagiskt fiske är fiske efter sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis.
 
  © 2017 Jure AB