Ds 2008:48 Försvar i användning - 9789138230169 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:48 Försvar i användning
   
 
Titel:Ds 2008:48 Försvar i användning
Utgivningsår:2008
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230169
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

Förändringarna av det svenska försvaret fortsätter. Det övergripande syftet med Försvarsberedningens förslag är att skapa ett mer användbart försvar med ökad operativ effekt. Detta skall skapas genom omfördelning av resurser från stöd och förvaltningsverksamhet inom Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter till den operativa verksamheten.

Målet för det militära försvaret skall vara att tillsammans med andra, inom och utom landet, aktivt värna våra grundläggande värden och intressen genom att:
- förebygga och hantera konflikter och krig;
- säkerställa landets suveränitet och
- skydda samhället och dess funktionalitet.

Insatsorganisationen skall bestå av insatsförband samt nationella skyddsstyrkor utvecklade ur dagens Hemvärn. Insatsförbanden skall i princip vara tillgängliga för Försvarsmaktens samtliga uppgifter globalt, i Europa, i närområdet och på vårt eget territorium.
 
  © 2017 Jure AB