Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården - 9789138230152 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården
   
 
Titel:Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården
Utgivningsår:2008
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230152
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Utvecklingen inom medicinsk forskning innebär att det öppnas nya möjligheter för diagnostik och behandling. De nya metoder som forskningen leder fram till aktualiserar ibland svåra etiska frågeställningar både för den enskilde och för samhället. Det kan vara frågor som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet. Innan steget från forskning till praktisk sjukvård tas bör man därför analysera konsekvenserna av en ny diagnos- eller behandlingsmetod.
 
  © 2017 Jure AB