SOU 2008:69 Välja fritt och välja rätt - 9789138230206 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:69 Välja fritt och välja rätt
– Drivkrafter för nationella utbildningsval
   
 
Titel:SOU 2008:69 Välja fritt och välja rätt – Drivkrafter för nationella utbildningsval
Anmärkning:Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2008.
Utgivningsår:2008
Omfång:199 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230206
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:69
Ämnesord:Övrigt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

För att uppnå god ekonomisk tillväxt är det viktigt att arbetskraften har den kunskap och kompetens som krävs på arbetsmarknaden. I bilaga 8 till Långtidsutredningen 2008 diskuteras hur efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kan tillgodoses genom att olika individer väljer "rätt" utbildning.

I bilaga 8 till LU 08 analyseras bl.a. följande frågeställningar:
- Kan vi underlätta för individen att välja "rätt" utbildning?
- Hur påverkar individens sociala situation valet av utbildning?
- Vilken betydelse har skatte- och studiemedelssystemen för individens utbildningsval?
- Har valet av högskola och universitet betydelse för individens inkomst?
- Hur bör resurserna till högskolor och universitet fördelas?
 
  © 2017 Jure AB