Ds 2008:49 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister - 9789138230190 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:49 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
   
 
Titel:Ds 2008:49 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
Utgivningsår:2008
Omfång:86 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230190
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om Sveriges antagande av utkastet till rambeslut och redovisas en bedömning av behovet av författningsändringar vid ett genomförande av rambeslutet. Dock lämnas inte förslag till lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB