Ds 2008:54 Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m. - 9789138230282 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:54 Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.
   
 
Titel:Ds 2008:54 Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230282
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:54
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas överväganden av hur polisens behov av att kunna transportera bort deltagare i en ordningsstörande folksamling från den plats där de befinner sig kan tillgodoses på ett bättre sätt än i dag. Vidare övervägs om det föreligger ett behov av ändringar i polislagen så att polisens möjligheter att vidta ågärder inte begränsas av kravet på en geografisk anknytning till platsen för det befarade brottet.
 
  © 2017 Jure AB