Ds 2008:56 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar - 9789138230344 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:56 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
   
 
Titel:Ds 2008:56 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Utgivningsår:2008
Omfång:51 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230344
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

Kommuner skall bli skyldiga att lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg även när den enskilda verksamheten bedrivs i andra former än som förskola eller fritidshem. Dessutom blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. Ersättningen som skall följa med barnen, oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer för barnomsorgen, kallas barnomsorgspeng. Syftet med förslaget är att öka såväl föräldrarnas valfrihet som mångfalden.
 
  © 2017 Jure AB