Ds 2008:51 Ett förenklat trossamfundsregister - 9789138230251 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:51 Ett förenklat trossamfundsregister
   
 
Titel:Ds 2008:51 Ett förenklat trossamfundsregister
Utgivningsår:2008
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230251
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i lagen om Svenska kyrkan, i lagen om trossamfund och i förordningen om registrering av trossamfund. Förslaget innebär att registret över trossamfund förenklas på så sätt att enbart en kontaktperson ska registreras för varje trossamfund eller självständig organisatorisk del av ett trossamfund.
 
  © 2017 Jure AB