SOU 2008:76 F-skatt åt flera - 9789138230350 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:76 F-skatt åt flera
   
 
Titel:SOU 2008:76 F-skatt åt flera
Utgivningsår:2008
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230350
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:76
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredning om översyn av kraven för F-skatt m.m. tillsattes med uppdrag att bl.a. se över självständighetsrekvisitet i inkomstskattelagens näringsverksamhetsbegrepp. Syftet i denna del är att det skall bli enklare att starta näringsverksamhet, bl.a. för dem som har en eller ett fåtal uppdragsgivare.
 
  © 2017 Jure AB