Ds 2008:58 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m. - 9789138230374 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:58 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m.
   
 
Titel:Ds 2008:58 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230374
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att behörig hälso- och sjukvårdspersonal med patientens samtycke skall ha tillgång till uppgifter i läkemedelsförteckningen. Även farmaceut skall få använda dessa uppgifter vid individuella läkemedelsgenomgångar med patienten.
 
  © 2017 Jure AB