Ds 2008:70 Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen - 9789138230558 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:70 Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen
   
 
Titel:Ds 2008:70 Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen
Utgivningsår:2008
Omfång:19 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230558
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I en tidigare promemoria (dnr Fi2008/3981) föreslås en modell för utformningen av en skattelättnad för pensionärer med låga taxerade förvärvsinkomster, genom att grundavdraget höjs vid låga inkomster.
I denna promemoria föreslår en höjning av förbehållsbeloppet för att delvis motverka att den remitterade modellen för skattelättnad försämras på grund av ökat uttag av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453).
 
  © 2017 Jure AB