Ds 2008:69 Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG - 9789138230534 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:69 Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG
   
 
Titel:Ds 2008:69 Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG
Utgivningsår:2008
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230534
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG rörande tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG. Anpassningarna gäller spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler.
 
  © 2017 Jure AB