Prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism - 200809025 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
Utgivningsår:2008
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:25
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB