Prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för år 2009 - 200809001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för år 2009
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för år 2009 – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2008
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 956 SEK exkl. moms

 

Sammanfattning
Regeringen överlämnade budgetpropositionen för år 2009 till riksdagen den 22 september 2008. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2009.
 
  © 2017 Jure AB