Prop. 2008/09:9 Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat - 200809009 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:9 Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
   
 
Titel:Prop. 2008/09:9 Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Utgivningsår:2008
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:9
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Här föreslås ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat som syftar till att på ett mer ändamålsenligt sätt än i tidigare regleringar peka ut den grupp av elintensiva industrier som kan få undanta el vid beräkning av kvot-plikten. Förslagen syftar även till att göra elcertifikatsystemet mer stabilt och förutsägbart och att lätta på den administrativa bördan både för före-tagen och tillsynsmyndigheten. Den totala mängden undantagen el kommer endast att påverkas marginellt av de nya bestämmelserna.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB