Regeringens skrivelse 2008/09:11 Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd - 200809011 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:11 Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:11 Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd
Utgivningsår:2008
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809011
Serie:Propositioner nr. 2008/09:11
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Med skrivelsen stärker och förtydligar regeringen det svenska demokratibiståndets inriktning. De politiska och medborgerliga rättigheternas betydelse för demokratin lyfts särskilt fram i demokratins olika skeden, liksom betydelsen av stöd till demokratiska förändringsaktörer som exempelvis det civila samhället.
 
  © 2017 Jure AB