Prop. 2008/09:52 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB - 200809052 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:52 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
   
 
Titel:Prop. 2008/09:52 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
Utgivningsår:2008
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809052
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ett överförande av ansvaret för de så kallade startprogrammen från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) till Swedfund International AB (Swedfund). Förslaget är en del av en vidgning av Swedfunds uppgifter, vilken regeringen har aviserat i budgetpropositionen för 2008.
 
  © 2017 Jure AB