Ds 2008:76 Djurskyddskontrollregister - 9789138230756 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:76 Djurskyddskontrollregister
   
 
Titel:Ds 2008:76 Djurskyddskontrollregister
Utgivningsår:2008
Omfång:90 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230756
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:76
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det ska inrättas ett för landet centralt register med uppgifter om djurskyddskontroll (djurskyddskontrollregistret). Registret ska föras av Statens jordbruksverk. Personuppgiftsbehandlingen i djurskyddskontrollregistret föreslås särregleras i förhållande till personuppgiftslagen (1998:204) och ramarna för den automatiserade behandlingen av personuppgifter som är specifika för just detta register föreslås tas in i en ny lag.
Jordbruksverket föreslås vara personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter i djurskyddskontrollregistret som verket utför. En länsstyrelse föreslås vara personuppgiftsansvarig för den behandling som länsstyrelsen utför.
 
  © 2017 Jure AB