Prop. 2008/09:58 Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen - 200809058 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:58 Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:58 Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
Utgivningsår:2008
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Mot bakgrund av att det har uppstått en osäkerhet om 47 § fiskelagen ger stöd för befattningshavare hos Fiskeriverket och länsstyrelsen att ta fisk och annan egendom i beslag, finns ett behov av att tydliggöra paragrafen. I propositionen föreslås därför att det i paragrafen uttryckligen ska anges att sådan befattningshavare hos Fiskeriverket och länsstyrelsen i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske har sådan befogenhet. Förslaget innebär vidare att det i paragrafen ska anges samtliga myndigheter vid vilka det finns befattningshavare som har en sådan befogenhet med stöd av fiskelagen.

Den föreslagna ändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2009.
 
  © 2017 Jure AB