Prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar - 200809060 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
   
 
Titel:Prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Utgivningsår:2008
Omfång:162 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809060
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till nya regler om behörighet för att få köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. De föreslagna åtgärderna syftar till ökad trafiksäkerhet genom bl.a. bättre kunskaper hos förarna.

Förslagen innebär i huvudsak följande:
- Moped klass I (s.k. EU-mopeder) ska få köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med den nya behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet.
- Moped klass II ska få köras av den som fyllt 15 år och har ett förar-bevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort.
- Fordonsslaget terrängskoter delas upp i kategorierna snöskoter och terränghjuling. Snöskoter och terränghjuling ska få köras av den som fyllt 16 år och har giltigt förarbevis för respektive fordonsslag.
- Körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning ska krävas för den nya behörigheten AM för moped klass I men däremot inte för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.
- Samtliga fyra behörigheter ska kunna bli föremål för återkallelse och varning.
- Förarprov för moped klass I ska bestå av kunskapsprov som anordnas av behörig myndighet (i dag Vägverket). Förarprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling ska bestå av kunskapsprov som anordnas av privata aktörer.

I propositionen föreslås också att regler om obligatorisk utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar samlas i en ny lag. Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att säkra utbildningarnas kvalitet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft stegvis under en införandeperiod om sex månader med början den 1 april 2009. Behörigheter som förvärvats före ikraftträdandet påverkas inte av de nya bestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB